Enki Stove – elegantní gril a kempingový vařič

Enki Stove Wild je kempingový vařič, který je unikátní díky technologii, kterou používá. Stačí zapálit klestí pod vaříčem a během chvíle se přemění biomasa uvnitř vařiče na biologický plyn, který hoří a zahřívá vařič. Biomasa, která je palivem Enki Stove, je biodegradovatelná. Enki je vyrobeno z nerez oceli a hliníku.

Více info na enkistove.com

Video zde: